خانه / ۱۳۹۷ / مهر

بایگانی/آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۷

توجه رفتاری

دوستی که نام را نمیدانم در مورد دیکته دوران بچگی و غلطهای آن همچنین توجه معلم به غلطها به تفسیر آن  نوشت.سپس در خصوص مقابله به مثل و رفتار همان فرد نسبت به برادرش و در نهایت تاثیر آن روش بر عملکرد و رفتار انسان پرداخت.  من ادامه دادم که، …

بیشتر»