آخرین مطالب

پیشنهاد گنجاندن موضوع مهم مدیریت پسماند و بازیافت در تمام نمایشگاههای ایران

یک پیشنهاد نو، مهم و کاربردی که میتواند بسیار کارآمد باشد دستاوردهای جامعی میتوان از این پیشنهاد به دست آورد موضوع پسماند و اهمیت مدیریت آن در کشور خصوصا” محدوده فعالیت صنایع و معادن  امری مهم بوده  که نیازمند توجه و برنامه ریزی مستمر میباشد. در طول دهه گذشته نمایشگاههایی …

بیشتر»

مقالات علمی

معرفی پسماندهای موجود در لوازم آرایش بهداشتی و ایجاد گروه کالایی مرتبط در نمایشگاه

به منظور ایجاد گروه کالایی مرتبط با پسماندهای صنایع آرایشی و بهداشتی و پرداختن به این مهم در نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی موارد ذکر شده …

بیشتر»